Boekhandel De Beukelaar

Kernteksten uit efeze

Auteur: End, G. van den

kernteksten-uit-efeze
Omschrijving

De brief aan de gemeente van Efeze behoort tot de gevangenisbrieven van Paulus. De brief is bedoeld als rondzendbrief en richt zich met name tot de christenen die vroeger heidenen zijn geweest. 

In het eerste, onderwijzende gedeelte van de Efezebrief beschrijft de apostel de kracht van de gemeente: ze is geen werk van mensen, maar uitverkoren door de Vader, verlost door de Zoon en toegebracht door de Heilige Geest. We worden ge├»nformeerd over de inwoning van Christus, de verzegeling met de Heilige Geest, de verhouding joden-heidenen en het gebed om versterking. 

In het tweede gedeelte gaat het onder meer over de nieuwe levenswandel (verhouding oude mens - nieuwe mens), de vervulling met de Geest en de verhoudingen in het huwelijks- en gezinsleven. Ten slotte besluit Paulus zijn brief met de geestelijke wapenrusting, die elke christen nodig heeft in de strijd om de voortgang van het koninkrijk.
Alles overziende komen er thema's aan de orde die juist voor de christelijke gemeente in deze tijd van groot belang zijn. 

Dr. G. van den End (1942-2001) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en diende daarna de hervormde gemeenten van Zalk en Veecaten, Papendrecht, Kampen, Huizen, Rijssen en Voorthuizen.
 

  • Status: Uitverkocht en niet meer te bestellen
  • Auteur: End, G. van den
  • Ean: 9789033121746
Prijs € 9,50

Zoeken door Bijbelstudie

257