Boekhandel De Beukelaar

Tot sieraad en tot eer

Auteur: Harinck, Ds. C.

tot-sieraad-en-tot-eer
Omschrijving

Alles van God, Christus en het Evangelie is dierbaar voor het geestelijk leven. Aan de hand van verschillende Schriftgedeelten waarin het woord 'dierbaar' of 'kostbaar' voorkomt, willen deze meditaties iets laten doorklinken van deze menigvuldige rijkdom van Gods genade.
Als titel is gekozen voor de woorden uit Psalm 93:4 (berijmd): 'Tot sieraad en tot eer'.
Een sieraad is kostbaar en dierbaar. Het is een bezit van bijzondere waarde. Zeker als het een erfstuk betreft wat aan één van onze dierbaren heeft toebehoord. Zo is Gods genade in de harten van Zijn kinderen ook een sieraad. Hij schenkt Zijn genade aan Zijn erfgenamen omdat het bloed van Christus het eeuwige testament en verbond der genade heeft bezegeld. Vanwege Zijn dood en bloedstorting zijn al de genaden die God aan verloren zondaren schenkt onnoemelijk dierbaar.
De titel wil ook aangeven dat alles wat dierbaar is voor God niet alleen is tot sieraad, maar ook tot eer!
'Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen.'
Ds. W. Harinck is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Woerden.
 

Aantal
  • € 6,50

Zoeken door Theologie - Opruiming

280