Boekhandel De Beukelaar

Oog om oog

Auteur: Teeuw, A.A.

oog-om-oog
Omschrijving

Mag een christen rijk zjn? Hoe actueel is het principe oog om oog nog? En is ziekte een straf waarvoor we zelf verantwoordelijk zijn? Deze en andere vragen kunnen ons erg bezighouden. 

Het zijn vragen waarop de Bijbel - ogenschijnlijk - geen eenduidig antwoord geeft. Neem bijvoorbeeld rijkdom. De aartsvaders, Job en koning Salomo waren allemaal schatrijk. Maar vervolgens waarschuwt Jezus in het Nieuwe Testament zo scherp tegen de gevaren van geld en goed, dat rijkdom en zalig worden elkaar nagenoeg uitsluiten. Die uiteenlopende antwoorden krijgen we ook op de vraag of vasten nodig is, of ziekte een straf is en of je je vijand moet haten of liefhebben. 

Oog om oog bespreekt acht thema's die in het Nieuwe Testament anders behandeld lijken te worden dan in het Oude Testament. De auteur laat zien dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt en dat er wel degelijk eenduidige lijnen zijn aan te wijzen. Aan het einde van ieder hoofdstuk staan gespreksvragen, zodat het boek zeer geschikt is voor besprekingen in een groep. 

Dr. A. A. Teeuw is theoloog en heeft diverse boektitels op zijn naam staan, waaronder Genezing op het gebed en Vertrouwen in de dokter. Tevens is hij werkzaam als specialist ouderengeneeskunde in verpleeghuis Salem te Ridderkerk.

  • Status: Uitverkocht en niet meer te bestellen
  • Auteur: Teeuw, A.A.
  • Ean: 9789058299741
Prijs € 6,95

Zoeken door Theologie - Opruiming

280