Boekhandel De Beukelaar

Naar de hemel

Auteur: Ruitenburg, Ds. P. van

naar-de-hemel
Omschrijving

Beseffen we in de 21ste eeuw nog dat het overgrote gedeelte van ons bestaan nĂ¡ onze dood ligt? Dringt het nog tot ons door dat wie eenmaal geboren is, altijd blijft bestaan? Niet alleen het godsbesef lijkt minder te worden, maar ook het eeuwigheidsdenken.
Een van de redenen daarvoor zou wel eens kunnen zijn dat we te weinig stil staan bij wat het leven na dit leven eigenlijk is. Het is vaak zo vaag en veel mensen hebben het gevoel dat je er toch nooit achter komt wat de hemel precies is. Met deze houding worden echter heel wat bladzijden uit Gods Woord overgeslagen. Er zijn veel concrete, geweldig mooie, maar ook heel ernstige dingen te zeggen over het leven na onze dood. 

Dit boekje laat in 52 overdenkingen zien hoe belangrijk het thema van hemel, van hel, van opstanding en van de nieuwe aarde in de Bijbel is, maar laat ook Gods Woord spreken over hoe het leven na dit leven eruit zal zien.

Prijs € 7,50

Zoeken door Theologie - Opruiming

280