Boekhandel De Beukelaar

Klagen mag

Auteur: Ruitenburg, Ds. P. van

klagen-mag
Omschrijving

52 bijbeloverdenkingen over omgaan met lijden 

Er is niets verkeerd met klagen over je zondige hart of met klagen omdat je God niet kunt dienen zoals het moet. Er is ook niets mis met klagen over het onrecht in deze wereld. En klaagde Christus ook niet? Er was geen opstand in Zijn hart, geen zondig klagen, maar Hij klaagde over dorst en godsverlating. Helaas is ons klagen vaak anders dan dat van Jezus. Er is veel onbijbels zelfbeklag en zelfmedelijden. Het moet maar eens goed tegenzitten.
In 52 overdenkingen gaat de auteur in op de vraag hoe we moeten omgaan met ons lijden. Klagen mag, maar niet op elke manier. En ondanks alles kan er ook echt geluk zijn.
 

In deze serie verscheen ook:
Echt geloven
Elkaar begrijpen
Naar de hemel
Wie God is
Naar de kerk
Tijdgeest

Prijs € 7,50

Zoeken door Theologie - Opruiming

280