Boekhandel De Beukelaar

Hart naar boven

Auteur: Boer, Ds. G.

hart-naar-boven
Omschrijving

Juist in een tijd waarin veel verwarring bestaat rondom de leer van de sacramenten is het van belang een bijbels geluid te laten horen. Ds. G. Boer (1913-1973) heeft onder andere in zijn gemeente in Zoetermeer catechismuspreken gehouden over de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. 

In deze preken wordt altijd met twee woorden gesproken: zonde en genade, Adam en Christus. Hij draagt de lezer voortdurend voor de rechterstoel van Christus en wordt niet moe te wijzen op Hem, Die gezegd heeft: Ik ben de Deur. 

Ds. G. Boer sprak met een zekere autoriteit en zijn preken hebben op vele hoorders in verschillende kerkverbanden onuitwisbare indrukken nagelaten.
Ook nu nog spreken mensen met ontzag over de inhoud van zijn prediking.
Deze preken kunnen gelezen worden tijdens leesdiensten, maar zeker ook nuttig zijn voor persoonlijk gebruik. 

  • Status: Uitverkocht en niet meer te bestellen
  • Auteur: Boer, Ds. G.
  • Ean: 9789033629419
Prijs € 6,95

Zoeken door Theologie - Opruiming

280