Boekhandel De Beukelaar

Gewetensvragen

Auteur: onbekend

gewetensvragen
Omschrijving

De vragen die in dit boek worden behandeld, zijn beantwoord door de predikanten S. Pike (1717-1783) en S. Hayward (1718-1757), tijdens wekelijke lezingen te Londen, in de winter van 1755. 

De bedoeling was daarvan de twijfels van de vreesachtige christen weg te nemen, hem op de weg naar Sion te verlevendigen, te waken tegen een hoop die men zichzelf heeft aangematigd en het leven der genade in de ziel te bevorderen. 

Deze predikanten verzochten hun toehoorders vragen te stellen over zaken waar hun geweten door werd bezwaard. Vragen, die in de loop van hun ondervindingen bij hen waren opgekomen.
Deze vragen mochten anoniem gesteld worden. Zodoende kon de vraagsteller zonder terughoudendheid zijn persoonlijke bevindingen voorleggen. 

De predikanten erkennen dat het een moeilijk werk is om ieder zijn bescheiden deel te doen toekomen en het Woord der Waarheid zodanig te snijden dat ze een gepaste bemoediging geven aan degenen die dat nodig hebben en toch geen ruimte laten om de huichelaar , die zichzelf iets toeeigent, hoop te geven.
Het is hun wens dat hun werk onder de zegen des Heeren een middel mag zijn om de vraagstellers nader tot Christus te brengen. 

  • Status: Uitverkocht en niet meer te bestellen
  • Ean: 9789055514182
Prijs € 9,95

Zoeken door Theologie - Opruiming

280