Boekhandel De Beukelaar

Gangen van mijn God en Koning

Auteur: Mijnders, Ds. J.

gangen-van-mijn-god-en-koning
Omschrijving

Tien preken over Feeststoffen:

1. Jakobs heilsverwachting - advent - Genesis 49:18
2. De geloofsgang van de herders - kerst - Lukas 2:15b-18
3. De gevangenneming van Jezus - lijdensstof - Mattheüs 26:56b
4. Het sterven van de Middelaar - Goede Vrijdag - Johannes 19:30
5. De verschijning aan de vrouwen - Pasen - Mattheüs 28:6b-9
6. Het kroningsfeest van Jezus - Hemelvaart - Hebreeën 2:9a
7. De opgevaren Christus als Bedienaar van het heiligdom - weeszondag - Hebreeën 8:1 en 2
8. De komst van de Pinkstergeest - Pinksteren - Handelingen 2:2-4
9. Er zal geen tijd meer zijn - oudjaar - Openbaring 10:6
10. Vertrouwend steunen op de Heere zijn God in duisternissen - nieuwjaar - Jesaja 50:10

Ds. Mijnders schreef in het Woord vooraf:
De Heere geve dat de inhoud van deze preken moge leiden tot het gelovig aanschouwen van de gangen van Sions gezalfde Koning. Wanneer David hier het oog op mag slaan, als de ark des verbonds naar Sion wordt opgevoerd, horen wij hem in zielsverwondering uitroepen: ‘O God, zij hebben Uw gangen gezien, de gangen mijns Gods, mijns Konings, in het heiligdom’ (Ps. 68:25).

Gebonden, 130 pagina's

  • Status: Uitverkocht en niet meer te bestellen
  • Auteur: Mijnders, Ds. J.
  • Ean: 9789033124983
Prijs € 9,95

Zoeken door Theologie - Opruiming

280