Boekhandel De Beukelaar

Evenwel is God mijn koning

Auteur: onbekend

evenwel-is-god-mijn-koning
Omschrijving

Leven en werk van ds. D. Slagboom (1926-1997) 

Ds. D. Slagboom (1926-1997) heeft ruim 45 jaar de Christelijke Gereformeerde Kerken als predikant mogen dienen. In de acht gemeenten waaraan hij verbonden was en ook daarbuiten blijven zijn prediking en pastorale arbeid in dankbare herinnering. Door zijn vele bijdragen aan het blad Bewaar het Pand en zijn taken binnen interkerkelijke besturen (o.a. het hoofdbestuur van de SGP) is hij in brede kring bekend en geliefd geworden. Na een kort ziekbed overleed hij op 16 juli 1997. Op zijn ziek- en sterfbed getuigde hij van zijn enige hoop: 'Evenwel is God mijn Koning' (Psalm 74 vers 12). 

In dit boek is opgenomen, naast een levensbeschrijving, een verslag van de begrafenis, een tweetal 'In memoriams' en een aantal met ds. Slagboom gehouden interviews. Ook bevat dit boek herinneringen van een studiegenoot, van ambtsbroeders en van mensen die hem in verschillende besturen hebben meegemaakt. 

Toch wil dit boek vooral laten zien wie ds. Slagboom geweest is als dienaar des Woords. Om die reden is een aantal van zijn preken, meditaties en artikelen uit Bewaar het Pand opgenomen. Een hoofdstuk over zijn betekenis voor de SGP completeert dit veelzijdige en royaal ge├»llustreerde boek. 

De redactie van dit boek werd gevormd door:
M.A. Kempeneers te Hendrik-Ido-Ambacht;
ds. J.M.J. Kieviet te Dordrecht;
E. Slagboom te Katwijk aan Zee;
J. Slagboom te Breda.

  • Status: Uitverkocht en niet meer te bestellen
  • Ean: 9789033121470
Prijs € 7,50

Zoeken door Theologie - Opruiming

280