Boekhandel De Beukelaar

Een ding heb ik van den Heere begeerd

Auteur: onbekend

een-ding-heb-ik-van-den-heere-begeerd
Omschrijving

Dit boek bevat elf preken van predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten, die gehouden zijn in de Gereformeerde Gemeente te Nijkerk. 

1. Ds. G. Beens
De ontmoeting van Izak met Rebekka (Genesis 24:64)
2. Ds. J. van Belzen
Gods weg met Zijn volk Israël (Deuteronomium 32:10-12)
3. Ds. B.J. van Boven
De bede van de dochters van Zeláfead (Numeri 27:4b)
4. Ds. C. Hogchem
Het geloofskomen tot Christus (Johannes 6:37)
5. Ds. J.M. Kleppe
Christus op Golgotha (Mattheüs 27:39-44)
6. Ds. F. Mulder
Feest houden bij het geslachte Pascha (1 Korinthe 5:8)
(nabetrachting op het Heilig Avondmaal)
7. Ds. G. Mouw
Het dierbaar geloofsgetuigenis van Nahum (Nahum 1:7)
8. Ds. A. Schot
Simeons profetie (Lukas 2:33 35; kerst)
9. Ds. E. Venema
Een behouden vaart (Handelingen 27:44b)
10. Ds. A. Verschuure
Paulus' slotwoord aan Korinthe (1 Korinthe 16:22; oudjaar)
11. Ds. J.W. Verweij
Mozes' geloofsuitgang uit Egypte (Hebreeën 11:27; nieuwjaar) 

(Uitgave in samenwerking met de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Nijkerk)

  • Status: Uitverkocht en niet meer te bestellen
  • Ean: 9789033122484
Prijs € 9,50

Zoeken door Theologie - Opruiming

280