Boekhandel De Beukelaar

Pakket handelen in geloof

Auteur: Oke & Bunn

pakket-handelen-in-geloof
Omschrijving

De vrouw van de centurio. Een meeslepende roman over de dramatische gebeurtenissen rondom het ontstaan van het christendom - en het persoonlijke verhaal van Leah, tot een verloving gedwongen die ze nooit heeft gewild, aangetrokken door een geloof dat ze nooit had verwacht ...
Als de rijkdom en macht van haar familie als sneeuw voor de zon verdwijnen, wordt Leah naar Pontius Pilatus gestuurd in de hoop dat deze een strategisch huwelijk kan regelen. Ondanks dat haar verloving haar een zeker aanzien en status geeft, is Leah nog liever dood, dan dat ze de vrouw centurio wordt.
Alban, hoofd van een garnizoen in Galilea, heeft ambities die hem een machtspositie in Rome kunnen geven. Erop gericht om zichzelf te bewijzen, neemt hij een buitengewoon moeilijke taak op zich. Een opdracht die zijn carrière, zijn geloof en zijn leven op het spel zet.
Maar als de dood - en het verdwenen lichaam - van een obscure rabbi het leven van Leah en Alban kruist, zoeken ze naar dezelfde antwoorden. Antwoorden die hun leven totaal veranderen ....

De verborgen vlam. De volgelingen van de Weg hebben zich in korte tijd ontwikkeld tot een sterke, groeiende gemeenschap die niet over het hoofd gezien kan worden.
Jeruzalem is in beroering. De religieuze leiders aan de ene kant en de Romeinse overheersers aan de andere kant spannen samen om de zich sterk ontwikkelende gemeente te vernietigen. En Abigail, die eindelijk dacht een eigen plekje en veiligheid gevonden te hebben, zit gevangen tussen de twee oppositionele krachten.
Twee minnaars vragen om de hand van de lieflijke Abigail. Ezra, een zeer succesvolle Joodse handelaar die weduwnaar is met belangrijke connecties binnen het Sanhedrin, zoekt naar een moeder voor zijn kinderen. De Romeinse soldaat Linux is gefascineerd door haar innemende charme en wil zelfs alles opgeven - en haar de liefde geven - waar zij zo naar verlangt. Geen van beide mannen hebben echter haar interesse. Zullen geloof en moed haar hartzeer overwinnen? Ook als de volgelingen een zware storm van vervolging te verwerken krijgen die ze nooit hadden kunnen voorzien?
Een glimpje hoop drijft Abigail voorwaarts ...

De weg naar Damascus. De vervolgers onder leiding van een jonge farizeeër, realiseren zich niet dat de waarheid op deze wijze verspreid wordt tot 'het uiterste der aarde'.
De jonge Julia heeft alles wat haar hartje begeert. Toch worden zowel zij als haar Hebreeuwse moeder als het uitschot van de samenleving gezien. Wanneer Julia het geheim ontdekt dat haar Griekse vader haar hele leven verzwegen heeft, is ze de wanhoop nabij. Haar toekomst is plotseling heel onzeker geworden.
Jacob, de broer van Abigaïl, probeert een eigen plaats bij de gelovigen te vinden. Maar betekent dit dat hij zijn vrije en avontuurlijke leven als karavaan bewaker moet opgeven? Als hij wordt ingehuurd om een karavaan met een geheime lading van een rijke en welvarende koopman te beschermen, neemt Jacob met tegenzin de uiterst gevaarlijke verantwoordelijkheid op zich van koerier tussen de door het land verspreide geloofsgemeenschappen. Tot zijn grote schok ontdekt hij dat ook julia een koerier is. Kunnen ze hun onderlinge wantrouwen terzijde schuiven om hun missie te doen slagen?
Als Julia en Jacob op weg zijn naar Damascus, maken ze een aardbeving mee die grote gevolgen heeft voor het leven van beiden...

Paperback, 1098 pagina's.

  • Status: Uitverkocht en niet meer te bestellen
  • Auteur: Oke & Bunn
  • Ean: 9789064512599
Prijs € 25,00

Zoeken door Romans Thrillers - Opruiming

282