Boekhandel De Beukelaar

De Heere regeert

Auteur: Nieuwkoop

de-heere-regeert-symfonia-muziek-300x300.jpg
Omschrijving

André Nieuwkoop, orgel Bovenkerk Kampen.

Overdenkingen in tijden van beproeving.

1. Gebed des Heeren vers 4 en 6
    • Uw wil geschied’, Uw wil alleen
    • Vergeef ons onze schulden, Heer'
2. Psalm 39 vers 6
    • Ik ben verstomd,
    en zal mijn mond voortaan
3. Psalm 106 vers 4
    • Wij hebben God op ’t hoogst misdaan
4. Psalm 60 vers 1
    • O God, hoe hebben wij getreurd
5. Psalm 141 vers 1
    • ’k Roep, HEER’, in angst tot U gevloden
6. Psalm 116 vers 2, 5 en 8
    • Ik lag gekneld in banden van den dood
    • Gij hebt, o HEER’, in ’t dood’lijkst tijdsgewricht
    • Nu zal ik voor de weldaân, die ’k genoot
7. Psalm 42 vers 4 en 7
    • ’k Denk aan U, o God, in ’t klagen
    • O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
8. Psalm 73 vers 6 en 14
    • Dan peinst de ziel: Is ’t waar? Zou God
    • Wie, ver van U, de weelde zoekt
9. Psalm 146 vers 3
    • Prijs den HEER’ met blijde galmen
10. Psalm 121 vers 2 en 4
    • Hij is, al treft u ’t felst verdriet
    • De HEER’ zal u steeds gadeslaan
11. Psalm 84 vers 5 en 1
    • O God, Die ons ten schilde zijt
    • Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot
12. Psalm 93 vers 1
   • De HEER’ regeert; de hoogste Majesteit

  • Status: Op voorraad
  • Auteur: Nieuwkoop
  • Ean: 8718028544223
Aantal
  • € 10,00

Zoeken door Orgel cd's

299